GK-Trainingen staat voor Gewone Kans Trainingen

Wij bieden trainingen, begeleiding, ondersteuning en coaching op maat aan jongeren tussen de 12 en 28 jaar en/of gezinnen. Het gaat om jongeren* die om uiteen lopende redenen geen toegang of hulp krijgen van bestaande instanties.

Men is vast gelopen, teleurgesteld op verschillende leefgebieden en er zijn diverse risico’s in het dagelijks leven. Samen met de jongere wordt een individueel trajectplan opgesteld om zo weer grip op het leven te krijgen. We bieden op maat gemaakt zorgtrajecten aan.

De problemen hangen samen met verschillende gezinskenmerken en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We werken met een persoonlijk plan, waarbij alle leefgebieden aan bod komen. We kijken samen naar volgorde van aanpak en kijken naar waar de kracht zit en waar leerpunten liggen. We bieden een intensief 'No Nonsense' programma aan .

                  

 

* waar jongere wordt genoemd kan ook gezin worden bedoeld